by Admin

Thirrja e vullnetarëve për Festivalin Femart 5

Festivali Femart 5 hapë zyrtarisht thirrjen e vullnetarëve

Për të aplikuar klikoni më poshtë:

Thirrja e vullnetarëve

add a new comment

CONTACT


Contact In Details

Address

Str. Zenel Salihu Z4 -S3 00022 (0.52 mi) Pristina 10 000

Phone

+381 (0)38 221512 - 09:00am - 17:00pm

Email

femartfest@gmail.com